Книга

У 2011 році нами була випущена книга "ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ З ІНФОРМАТИКИ: Розв'язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики за 2010 р."

Даний випуск мiстить задачi олiмпiад II етапу Всеукраїнської олiмпiади з iнформатики, якi проходили у Волинськiй, Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй, Львiвськiй, Полтавськiй, Рiвненськiй, Сумськiй, Тернопiльськiй, Харкiвськiй, Хмельницькiй, Чернiвецькiй областях та Автономнiй Республiцi Крим в 2010 роцi. I хоча для 8-9 класiв умовою задачi не передбачалось написання комп’ютерної програми, але наведенi приклади розв’язання задач будуть дуже корисними.

Тексти задач приведенi в тому виглядi, в якому вони пропонувалися на олiмпiадi, щоб зберегти повне уявлення про кожну область. До кожної задачi наведено вказiвки та програмне рiшення.

Основна мета посiбника – допомога:

Ми використовуємо мову Pascal для представлення алгоритмiв, якi описуємо, тому, що це одна з найпоширенiших мов програмування. Спочатку алгоритми представляються у виглядi аналiзу чи в iншiй абстрактнiй формi. Це зроблено для того, щоб показати весь спектр проблем при розв’язку практичних задач: вiд проблеми формалiзацiї задачi до проблем, якi можуть виникнути пiд час виконання завершеної програми.

Алгоритми, якi ми пропонуємо, можна реалiзувати на будь-якiй вiдомiй Вам мовi програмування.

Зверніть увагу - книжка написана українською мовою! Ознайомитися зі змістом книжки можна тут.

Кількість сторінок: 122

ISBN: 978-966-1554-60-2

Ціна: 50 грн.

Для замовлення друкованої книжки чи для запитань зверніть увагу на контактну інформацію