Книга

У 2012 році нами була випущена книга "ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ З ІНФОРМАТИКИ: Розв'язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики за 2011 р."

Даний випуск мiстить задачi олiмпiад II етапу Всеукраїнської олiмпiади з iнформатики, якi проходили у Волинськiй, Днiпропетровськiй, Донецькiй, Закарпатській, Запорiзькiй, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Херсонській, Хмельницькiй, Черкаській областях в 2011 роцi. I хоча для 8-9 класiв умовою задачi не передбачалось написання комп’ютерної програми, але наведенi приклади розв’язання задач будуть дуже корисними.

Тексти задач приведенi в тому виглядi, в якому вони пропонувалися на олiмпiадi, щоб зберегти повне уявлення про кожну область. До кожної задачi наведено вказiвки та програмне рiшення.

Основна мета посiбника – допомога:

Ми використовуємо мову Pascal для представлення алгоритмiв, якi описуємо, тому, що це одна з найпоширенiших мов програмування. Спочатку алгоритми представляються у виглядi аналiзу чи в iншiй абстрактнiй формi. Це зроблено для того, щоб показати весь спектр проблем при розв’язку практичних задач: вiд проблеми формалiзацiї задачi до проблем, якi можуть виникнути пiд час виконання завершеної програми.

Алгоритми, якi ми пропонуємо, можна реалiзувати на будь-якiй вiдомiй Вам мовi програмування.

Зверніть увагу - книжка написана українською мовою! Ознайомитися зі змістом книжки можна тут.

Після назв деяких задач читач може зустріти таку позначку: [EO:X], яка означає, що дану задачу або подібну до неї можна знайти на сайті www.e-olimp.com за номером X.

Кількість сторінок: 108

ISBN: 978-966-1554-81-7

Ціна: 50 грн.

КНИЖКА Є В НАЯВНОСТІ, ЗА УМОВИ ОПТОВОЇ КУПІВЛІ МОЖЛИВІ ЗНИЖКИ!

Для замовлення друкованої книжки чи для запитань зверніть увагу на контактну інформацію